Thông tin Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HSIEH YUAN VIỆT NAM (VHS)
Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Khai Quang, Tp.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc , Việt Nam
Điện thoại: 0962.734.618–0962.854.618
Fax: (84) 2113-717-875