1.CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

  • Sứ mệnh của chúng tôi là thỏa mãn khách hàng bằng chất lượng sản phẩm, chính vì vậy mà công ty chúng tôi đã đầu tư một hệ thống thiết bị hiện đại và chính xác. Bắt đầu từ công đoạn nhập linh kiện đầu vào, sản xuất và giao hàng …tất cả đều được kiểm soát một cách chặt chẽ.
  • Yêu cầu của khách hàng là hàng đầu, ưu tiên đảm bảo chất lượng.
  • Chăm sóc khách hàng, liên tục cải tiến.
  • Thành công của khách hàng là thành tựu của VHS.
  • 2.HỆ THỐNG BỊ THỬ NGHIỆM- KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM.