Dây chuyền đánh bóng (Poshing line)

  • Đánh bóng là xử lý bề mặt sản phẩm kim loại, loại bỏ những khiếm khuyết và làm tăng độ sáng bóng của sản phẩm。
  • VHS có thể đánh bóng trên các nền vật liệu kim loại: Fe, thép, Al, Inox …

    FREE QUOTE TO CONTACT US