Sản phẩm

thông tin liên hệ
Dương Mỹ Hằng
Kinh doanh - 0983 677 331

ĐỖ THU HƯỜNG
Kinh doanh - 0988 525 133

mạ hợp kim

Mạ hợp kim Zn/Ni màu đen
Mạ hợp kim Zn/Ni màu đen