Sản phẩm

thông tin liên hệ
-

-

Dương Mỹ Hằng
Kinh doanh - 0983 677 331

-

-

ĐỖ THU HƯỜNG
Kinh doanh - 0988 525 133

-

-

-

-

mạ hợp kim

Mạ hợp kim Zn/Ni màu đen
Mạ hợp kim Zn/Ni màu đen